Asiakkaiden ohella henkilöstö on J. Malmin suola. Kun henkilöstömme viihtyy, myös asiakkaamme saavat odottamaansa ja jopa odotukset ylittävää palvelua.

Jotta voimme taata henkilöstöllemme parhaan mahdollisen työpaikan, kartoitamme heidän tyytyväisyyttään säännöllisesti. Tähän artikkeliin kokosimme kevään 2021 henkilöstökyselyssä esiin nousseita mietteitä J. Malmilla työskentelystä.

 

Töihin on kiva tulla

Suurin osa (84 %) toimihenkilöistämme kokee, että heidän työnsä on mielekästä. Myös työntekijöistä jopa 95 % on tyytyväinen työpaikkaansa. Sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden mukaan viihtymisen salaisuus piilee työpaikan ilmapiirissä ja hyvässä porukassa, jolla töitä tehdään.

Hyvän työyhteisön ohella toimihenkilöiden viihtyvyyteen vaikuttaa vastaajien mukaan itsenäinen ja monipuolinen työnkuva, jossa pääsee ratkomaan myös mielekkäitä haasteita. Jopa 82 % toimihenkilöistä kokee, että saa kantaa työssään vastuuta ja tekemään päätöksiä itsenäisesti. Rikas työnkuva edellyttää kuitenkin myös monipuolista osaamista: jopa 73 % toimihenkilöistä kokee kaipaavansa lisää osaamista.

– Osaamisen kehittäminen on meille tärkeää. Järjestämme koulutuksia aina isommalle porukalle kerrallaan, minkä lisäksi suhtaudumme myönteisesti, jos yksittäinen työntekijä haluaa kehittää osaamistaan käymällä esimerkiksi jonkin tietyn verkkokurssin tai koulutuksen. Avoin ilmapiiri ruokkii keskustelua aiheesta ja kannustaa jokaista nostamaan esiin omia tarpeitaan, kertoo toimitusjohtaja Mikko Suopanki.

Vaikka töissä saa toimia itsenäisesti, välillä tarvitaan myös esimiehen tukea. Toimihenkilöistä suurin osa (63 %) on tyytyväinen esimieheensä ja työntekijöistä jopa 95 %.

 

Työmaat koetaan turvallisiksi

Haluamme, että henkilöstö voi tulla terveenä töihin ja lähteä yhtä terveenä takaisin kotiin; kunnianhimoinen tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuodessa. Toistaiseksi suunta on ollut hyvä. 79 % työntekijöistä kokee, että työmaat ovat turvallisia ja jopa 95 % on sitä mieltä, että suojaimet ja turvallisuutta parantavat apuvälineet ovat kunnossa.

Omat haasteensa kuluvaan vuoteen on tuonut maailmanlaajuinen koronapandemia. Etenkin toimihenkilöt kokevat pandemian kuormittavana: toimihenkilöistä 73 % kokee koronan vaikuttaneen työssä jaksamiseen ja työntekijöistä 47 %. Työnantajan tekemät koronatoimet on kuitenkin koettu pääsääntöisesti riittäviksi.

 

Malmilla halutaan työskennellä myös jatkossa

Vaikka kehitettävää varmasti löytyy, uskoo suurin osa henkilöstöstä kuitenkin työskentelevänsä Malmilla myös tulevaisuudessa. Työntekijöistä 95 % näkee itsensä Malmin riveissä vielä puolenkin vuoden kuluttua.

– Tämä on hieno luku, etenkin ottaen huomioon vallitsevan tilanteen. Vaikka korona on hankaloittanut yhdessä tekemistä ja olemista, on yhteishenki ja yhteisöllisyys silti säilynyt, Mikko Suopanki toteaa ja jatkaa:

­– Näen, että tärkeää on myös se, että työpaikka joustaa ja sopeutuu työntekijöiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Meillä jokainen työntekijä pyritään kohtaamaan yksilönä roolista ja asemasta riippuen. Uskon, että työntekijä viihtyy parhaiten silloin, kun työpaikka ei ole kivikautinen mekanismi, jossa työntekijällä ei ole sananvaltaa.