Kesällä luovutettiin onnistuneesti monimuotoisia hankkeita hyvin erilaisilta toimialoilta. Kiitos rakennuttajille, yhteistyötahoille ja henkilöstölle heidän arvokkaasta työpanoksestaan. Erityiskiitoksen ansaitsevat ajoittain hektistenkin vaiheiden aikana meitä luottamuksen arvoisesti palvelleet tavarantoimittajat ja alihankkijat, joita ilman emme olisi kyenneet saavuttamaan kesälomakauteen sijoittuneiden projektien aikataulu- ja laatutavoitteita. Näiden kokemusten myötä on hyvä jatkaa tulevaisuuteen ja uusien hankkeiden pariin.