Kesällä luovutettiin onnistuneesti monimuotoisia hankkeita hyvin erilaisilta toimialoilta. Kiitos rakennuttajille, yhteistyötahoille ja henkilöstölle arvokkaasta työpanoksestaan. Erityiskiitoksen ansaitsevat ajoittain hektistenkin vaiheiden aikana meitä luottamuksen arvoisesti palvelleet tavarantoimittajat ja alihankkijat, joita ilman emme olisi kyenneet saavuttamaan kesälomakauteen sijoittuvien projektien aikataulu- ja laatutavoitteita. Näiden kokemusten myötä on hyvä jatkaa syksyyn ja uusien hankkeiden pariin.