Meidät on valittu mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiin kunnossapito- ja rakennusurakointitöiden puitejärjestelyyn. Järjestelyn piiriin kuuluu Tays Keskussairaalan ohella Pitkäniemen, Valkeakosken ja Vammalan sairaalat. Sopimuskausi on kaksivuotinen ja sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta. Laadukas, esivalmisteltu, asiakkaan ehdoilla toteutettava ja sairaalatoiminnan häiriöttömyyden mahdollistava rakentaminen sopii yrityksellemme erinomaisesti ja motivoi samalla meitä kehittämään omia toimintatapojamme. Valinta on meille ennen kaikkea osoitus siitä arvostuksesta ja luottamuksesta, jota olemme vuosien saatossa kartuttaneet aiemmin toteutettujen terveydenhuolto- ja palvelurakentamishankkeiden myötä.